Welcome to Polish Networking Club


Polish Networking Club to stowarzyszenie polegające na wymianie kontaktów biznesowych i pozyskiwaniu potencjalnych partnerów do współpracy. Daje bardzo dużo możliwości m.in. poznania ciekawych osób, poszerzenia swojej wiedzy z danego obszaru, pozyskania nowych informacji, które można wykorzystać przy prowadzeniu biznesu, wymiany opinii i doświadczeń oraz stworzenia rozległej sieci rekomendacji.

Jak wiadomo zaufanie, którym obdarza nas klient/firma jest niezmiernie ważne, dlatego tak dużą siłę oddziaływania mają właśnie referencje. Aktualnie mnóstwo poważnych przedsiębiorstw pozyskuje nowych klientów, współpracowników i partnerów biznesowych przede wszystkim za ich pośrednictwem. To z kolei stwarza duże szanse na zawarcie nowych znajomości w interesach i to na dość rozległym obszarze, co później przynosi ogromne korzyści dla przedsiębiorstwa w przyszłości.

Polish Networking Club

Czym jest networking? To jeden z najlepszych sposobów na szukanie pracy i pozyskiwanie kontaktów, którego skuteczność utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Koncentruje się na zawieraniu nowych znajomości z osobami/firmami, które mogą nam pomóc znaleźć zatrudnienie lub poznać nowych, potencjalnych partnerów biznesowych. To najefektywniejszy sposób dotarcia do tzw. ukrytego rynku pracy, a więc ofert, o których nie mówi się oficjalnie. Idea projektu opiera się na zasadzie wzajemności, a więc wzajemnego wymieniania się kontaktami oraz udzielania wzajemnych rekomendacji i pomocy.

Zapraszamy na spotkanie

Skontaktuj się z nami